Generalforsamling 2018


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i KlostergadeCentret v/ Århus Pensionistsamråd
onsdag d. 14. marts 2018, kl. 14.00 i Rød Sal

Endelig dagsorden offentliggøres ved
opslag i KlostergadeCentret
og her på hjemmesiden.

Evt. forslag til dagsorden indsendes senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Husk: Adgang til generalforsamlingen kræver
medlemskort for 2018.

Du kan blive medlem her.