Generalforsamling 2017 – 22. marts, kl. 14.00


HUSK – der er Generalforsamling i KlostergadeCentret, onsdag d. 22. marts 2017, kl. 14.00 i Rød Sal.

Du kan finde dagsordenen her samt via opslag i Klostergade 37 og på hylderne ud for kontoret.

Der er kun adgang til Generalforsamlingen mod forevisning af Medlemskort af KlostergadeCentret for 2017.

Ønsker man at se regnskabet for 2016, så kan man afhente en kopi på KlostergadeCentrets kontor.