Ekstraordinær generalforsamling 2018


Indkaldelse til
Ekstraordinær Generalforsamling 2018
KlostergadeCentret v/
Århus Pensionistsamråd

Der indkaldes herved til
ekstraordinær generalforsamling
tirsdag d. 30. oktober 2018, kl. 16.00
i Klostergade 37, Blå Sal
med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Indkomne forslag:
    Bestyrelsen foreslår kontingentstigning til kr. 400.- pr. 01.01.2019
  4. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal tilsendes bestyrelsen på mail:
thomas@klostergade.dk senest d. 16. oktober 2018 kl. 16.00.

Adgang og stemmeret kun mod forevisning af gyldigt medlemskort for 2018