Generalforsamling 2018


HUSK – der er Generalforsamling i KlostergadeCentret, onsdag d. 14. marts 2018, kl. 14.00 i Rød Sal.

Du kan finde dagsordenen her samt på opslag i Klostergade 37 og på hylderne ud for kontoret.

Der er kun adgang til Generalforsamlingen mod forevisning af Medlemskort af KlostergadeCentret for 2018.

Ønsker man at se regnskabet for 2017, så kan man afhente en kopi på KlostergadeCentrets kontor.