FUAM


Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder

Foreningens formål er at støtte og fremme initiativer, der
• øger menneskers mulighed for at forberede, påvirke og forme deres
alderdom
• øger den almindelige viden om menneskers udvikling gennem livet
• øger samspillet mellem generationerne
• øger de gamles indflydelse
• øger brugen af menneskers ressourcer – uanset alder.

Kontakt: Tove Holm, sekretær, tlf.: 86 17 90 65

Program: www.fuam.dk/moeder

FUAMs foredrag foregår i KlosterCaféen medmindre andet annonceres.

Sådan finder du KlosterCaféen.