Samfundsfag v/ Kristian-Alberto Lykke Cobos


Vi belyser lokale, nationale, regionale og internationale temaer i et dagsaktuelt perspektiv med vægt på indsigt og forståelse.

Vi går bag om emner, som berører vores hverdag.
Du bliver medinddraget i valg af temaer.
Der bliver også tid til besøg ud af huset.
Kom og vær med!

Nye deltagere er velkommen.

Mødetid: Torsdag, kl. 9.30 – 11.45
Mødested: Pejsestuen
Underviser: Kristian-Alberto Lykke Cobos

Deltagelse kræver medlemskab af KlostergadeCentret:
400 kr. (gælder januar – december)

Betaling:

Medlemskab af KlostergadeCentret:
400 kr. (gælder januar – december)
Hold: 350 kr. (pr. sæson)

Betaling for medlemskab og betaling for holdet sker på kontoret.