Århus Bagerlaugs Håndværkerkor


Vi er Danmarks ældste laugskor, oprettet i 1884 af fire århusianske bagermestre. Grundstammen er Bagerkoret af 1884 og Malerkoret af 1902. Andre håndværkere er kommet til. Sangglade håndværkere er velkomne til at kontakte os. Hele Østjylland er repræsenteret i det 4-stemmige mandskor. Vi har hyggeligt socialt samvær og optræder på lokalcentre og andre institutioner.

Mødetid: Onsdag, kl. 16.00 – 18.00

Mødested: Blå Sal

Kontakt: Mogens Borg Lauritzen, tlf.: 86 74 17 01