Senior Caféen


Danseglade seniorer afholder festaftener med levende musik den 1. lørdag i måneden.
Undtaget er juli måned.

Vi henvender os til voksne par og singler fra 55 år og derover, og prøver at skabe et afslappet dansested.

Vi har engageret forskellige musikere og musikken er et varieret program af rock, pop og andre dansevenlige melodier fra alle årtierne.

Vi har et korps af engagerede frivillige hjælpere, så festerne kan afvikles tilfredsstillende for vore gæster.

Tilmelding til festerne sker på SMS til SeniorCaféen på tlf.: 42 44 05 08
KlostergadeCentret lægger kun lokaler til.

Mødetid: festerne er fra kl. 18.00 – 23.00

Mødested: Blå Sal

Kontaktperson: Ulla Funder, tlf.: 61 75 85 78

Foreningens hjemmeside: www.seniorcafeen.dk