Ekstraordinær generalforsamling 2018


Referat af
Ekstraordinær Generalforsamling 2018
afholdt tirsdag d. 30. oktober 2018, kl. 16.00
i Klostergade 37, Blå Sal

Formand Hanne Jensbo bød velkommen, og orienterede om baggrunden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Erik Vigsø. Erik Vigsø blev valgt.
 2. Valg af referent
  Bestyrelsen foreslog daglig leder Thomas Unterschlag. Thomas Unterschlag blev valgt.
  Herefter blev et stemmeudvalg bestående af 3 medlemmer udpeget.
 3. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår kontingentstigning til kr. 400.- pr. 01.01.2019
  Bestyrelsesformand Hanne Jensbo orienterede om baggrunden for bestyrelsens forslag, som skal ses i lyset af mistet bevilling fra Socialstyrelsen på kr. 350.000.- Kasserer Leif Bardino orienterede om den økonomiske situation, og fremlagde bestyrelsens budgetforslag. Han orienterede ligeledes om de tiltag der er taget fra bestyrelsens side.
  Efter en del spørgsmål, og overvejende positive tilkendegivelser fra de fremmødte medlemmer, blev forslaget sat til afstemning.
  Der var 6 stemmer imod, og 72 for forslaget. Dermed blev bestyrelsens forslag om kontingentstigning med virkning fra d. 01.01 2019 vedtaget.
 4. Eventuelt
  Der var indkommet ønske fra et medlem om, at kontingentet kunne opkræves halvårligt med kr. 200. Daglig leder Thomas Unterschlag argumenterede imod dette forslag, da det ville være forbundet med en ekstra stor arbejdsindsats for de frivillige på kontoret. Forslaget blev ikke godkendt.

Dirigent Erik Vigsø afsluttede den ekstraordinære generalforsamling med at takke de fremmødte for en positiv og konstruktiv aften.

Referent:
Thomas Unterschlag