Frivillige og ansatte


Hvem kan du møde i KlostergadeCentret i det daglige?

Fastansatte:

Thomas Unterschlag

Daglig leder

thomas@klostergade.dk

Inge Juul

Fællesskabsformidler

inge@klostercafeen-aarhus.dk

Ina Ægidius

Gymnastiklærer

Bogholder
Flemming Hedegaard

Pedel

Kristian Skov

Pedelmedhjælper

Frivillige på kontoret:

Grete Sønderskov

Hver mandag og hveranden onsdag

Denis Nissen

Hver mandag

Inger Andersen

Hveranden tirsdag