Aktuelt

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling. 30. marts kl. 14.00. Blå Sal i KlostergadeCentret. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget 6. Indkomne forslag 7.

Læs mere

Alder, aldring og Sinone de Beayvior

Bliv klogere på alder, aldring og Sinone de Beayvior. Onsdag den 8. marts til FUAMs åbne onsdagsmøde. Oplæg ved Nanna Bisgaard cand. pæd. i pædagogisk filosofi. Nanna Bisgaard fortæller om

Læs mere

Fyraftensjazz

Vi gentager succesen fra i efteråret og inviterer igen til fyraftensjazz. Mandag den 27. marts kl. 17.00 i Blå Sal. Gratis adgang for medlemmer. (50 kr. for øvrige). Der kan

Læs mere

Spil whist

Kom og spil whist hver mandag fra kl. 9.30 – 11.30 i KlosterCaféen. Alle er velkomne. Det kræver ingen erfaring eller kendskab til spillet på forhånd. Kontakt Louise fra kontoret

Læs mere

Påskefrokost

Vejen til nye venner inviterer til påskefrokost. Palmesøndag den 2. april fra kl. 12 – 15. Pris 75 kr. excl. drikkevarer for medlemmer. 100 kr. for andre.

Læs mere
Scroll to Top