Vejen til nye venner

Et samarbejde med GENLYD.
 
Vejen til Nye Venner er overgået fra at være et projekt forankret i KlosterCaféen finansieret af TrygFonden til at være finansieret af Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. 
 

Vejen til Nye Venner er nu forankret i KlostergadeCentret med en tæt kobling til Genlyd. Som nye opgaver er der etableret et samarbejde med Folkesundheds SOS-pårørendeforløb ligesom der samarbejdes med borgere, boligsocialemedarbejdere og hjemmeplejen i Vandtårnsområdet mhp. at styrke sundhed og fællesskaber der.
Desuden har der været afholdt flere større fællesskabsarrangementer i 2018 i KlostergadeCentret.
En fødselsdag for de 80 årige, Mortensaften, ferieophold på Saxild Strand med efterfølgende gensynsfrokost i KlosterCaféen måneden efter, kulturarrangement med Kulturkammerater og ikke mindst Juleaften hvor der var stor tilstrømning.
Lignende fællesarrangementer tænkes afholdt i 2019, og de vil i samarbejde med forebyggelseskonsulenterne blive formidlet til de borgere der trænger allermest til at blive inviteret ind i nye fællesskaber. En udflugt til Fristedet Skæring er under forberedelse og vil blive afholdt i maj måned.

Vejen til Nye Venner henvender sig til gæster i KlosterCaféen, efterladte seniorer i Aarhus Kommune og andre seniorer der har behov for fællesskaber.
Med udgangspunkt i KlosterCaféen og i et nært samarbejde med bl.a. pårørende, Aarhus Kommunes forebyggelseskonsulenter og frivilligkoordinatorer, etablerer vi kontakt og adgang til socialt samvær og støttende, frivillige aktiviteter, hvor sorg eller mismod kan omdannes til fornyet livskraft.

            Foto: Niels Chr. Hansen & Knud Ditlev Molbæk 

Galleri Vejen til nye venner

Scroll to Top