Om KlostergadeCentret

KlostergadeCentret arbejder for at skabe et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft.

KlostergadeCentret arbejder for at fremme sundheden. Ved at skabe gode rammer for positive valg, øges livskvaliteten og modstandsdygtigheden.

I KlostergadeCentret er det frivillige, sociale arbejde et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med at lave netværksskabende aktiviteter.

Mål:

KlostergadeCentrets mål er at virke som en inspirerende og fællesskabende platform for et aktivt og sundt liv blandt byens borgere – unge, ældre og alle, der er midt i mellem.

Rammer

KlostergadeCentret har til huse i Klostergade 35 – 37 og råder over 2200 m2

Huset indeholder foruden flere store mødesale og en del mindre grupperum også:

Medieafdeling med TV-/radio- /og videoudstyr.

Scroll to Top