Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling.
30. marts kl. 14.00.
Blå Sal i KlostergadeCentret.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der kan fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der serveres kaffe, the og kage.

Scroll to Top