FUAM – Fra Vietnam til Vi-senior.dk

Hieu – En fortælling om det man skylder sine forældre.

Fra Vietnam til Vi-senior.dk.

Oplæg ved Dung Le. Cand.pæd., projektleder og stifter af vi-senior.dk

Onsdag den 10. maj fra kl. 14.30 – 16.30

En personlig fortælling om baggrunden for etableringen af Vi-Senior, som er et netværk for etniske minoritetsældre, der blev stiftet i 2016.

“Jeg ville gerne hjælpe min mor ud af ensomhed og social isolation efter, at min far døde. Det vietnamesiske begreb “hieu” , henviser til den ære, respekt, taknemmelighed samt pligt og ansvar, som man har overfor sine forældre. Hvad betyder dette begreb for mig som flygtningebarn? Og hvad sker der med disse værdier i transformation fra Vietnam til velfærdssamfund?”

Læs mere her: www.vi-senior.dk


Alle er velkomne til FUAMs åbne onsdagsmøder.
Møderne har korte oplæg, og vi hjælper hinanden med at blive klogere ved at drøfte oplæggene over kaffen. Det koster 30 kr. at deltage inklusiv kaffe/te.

Scroll to Top