Generalforsamling den 21. marts 2024

Årets generalforsamling afholdes torsdag den 21. marts kl. 14,00 i Blå sal.
Indkaldelsen – ifølge vedtægterne – skal på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Budget
6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest to uger for generalforsamlingen.
7. Valg
8. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er Lisbet, Lars og Else. Suppleanterne Hanne og Kristian.
Else ønsker ikke genvalg.
Som noget nyt, bliver deltagerne inddelt i arbejdende grupper på selve mødet.

Scroll to Top