Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i KlostergadeCentret

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 14.00.

Med dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. valg af dirigent.
2. valg af referênt.
3. bestyrelsens beretning.
4. regnskab.
5. budget.
6. indkomne forslag.
7. valg.
a. valg af formand – Der skal vælges ny formand idet Erik Vigsø der blev valgt for 2 år i 2021, valgte at udtræde af bestyrelsen i slutningen af 2021.

b. valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Leif Bardino, Jan Hyldig, Martin Søballe, Frank Overgaard Jensen, Inge V. Nielsen.

Ikke på valg:
Anette Poulsen, Else Juul Grøn, Margrethe Bogner.

B. eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen og øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der kan fremvise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Foreningens hjemmeside www.klostergade.dk vil løbende blive opdateret, dersom der kommer forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag.

På bestyrelsens vegne.

Margrethe Bogner

Fungerende formand

Scroll to Top